Tutkimusyhteistyö

Tutkimus ja kehitys ovat toiminnassamme priorisoituja alueita. Tutkimustyömme on ainutlaatuista myös kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Kierrätysalan tutkimusta tarvitaan todella kipeästi. Yhteistyö on tulevaisuuden kierrätysratkaisujen edellytys, ja panostamme siihen vahvasti.

Toimimme yhteistyössä monien johtavien korkeakoulujen ja yliopistojen sekä asiakkaidemme kanssa. Tutkimusverkostomme tarjoaa asiakkaillemme ainutlaatuista osaamista materiaaleista ja tietoa siitä, miten niitä käsitellään parhaalla tavalla. Haemme yhä useampien asiakkaiden kanssa myös tutkimusmäärärahoja, joiden avulla käynnistämme ja toteutamme erilaisia projekteja uusien kierrätysratkaisujen kehittämiseksi.

AINUTLAATUINEN TEOLLISEN MATERIAALINKIERRÄTYKSEN PROFESSUURI

Olemme rahoittaneet teollisen materiaalinkierrätyksen professuuria Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Göteborgissa jo 9 vuoden ajan. Professuurin avulla olemme yhdessä pystyneet luomaan ainutlaatuisen perustan kierrätyksen tutkimukselle. Olemme muutamassa vuodessa onnistuneet kokoamaan yhteen professuurin, poikkitieteellisen osaamiskeskuksen sekä kansallisen tutkijakoulun, johon saapuu jätealan tutkijoita koko Ruotsista. Tämä tarjoaa väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille mahdollisuuden nähdä jätehuollon tarpeellisuuden koko laajuudessaan.

OSAAMISKESKUS

Yhdessä eri toimijoiden kanssa olemme perustaneet myös erilaisia osaamiskeskuksia. Waste Refinery- ja Competence Center Recycling -keskukset ovat keskittyneet vahvasti etsimään uusia käytännön ratkaisuja sekä energian hyötykäyttömahdollisuuksia materiaaleille, joita ei voi kierrättää. Keskusten kautta myös asiakkaamme voivat saada vastauksia jätteitä koskeviin hieman monimutkaisempiin kysymyksiinsä. Olemme mukana myös Hagainitiativet-yritysverkostossa, jonka pyrkimyksenä on vähentää elinkeinoelämän päästöjä ja nostaa esiin ilmastokysymyksiä, sekä Re:source-hankkeessa, joka on strateginen innovaatio-ohjelma.

  • Jaa tämä sivu

Tutkimus: Tulevaisuuden akut

Litiumioniakkuja kehitetään koko ajan, jolloin myös niiden sisältö muuttuu. Kehitämme prosesseja, joiden avulla yhä suurempi osa akkujen sisällöstä voidaan kierrättää.

Lue lisää 

Tutkimushanke: Neodyymimagneettien harvinaiset metallit

Lue lisää 

Tutkimus: Urban mining

Ympärillämme on paljon käytöstä poistettuja ja unohdettuja tavaroita ja materiaaleja, tai tässä yhteydessä ajateltuna ”aarteita”. Kaupungit nähdään tulevaisuuden kaivoksina, joista voidaan kerätä kaikenlaisia materiaaleja kierrätykseen. Ilmiötä kutsutaan nimellä urban mining, ja sillä tarkoitetaan metallien talteenottoa esimerkiksi rakennuksista ja infrastruktuurista.

Lue lisää