Jätteistä lämpöä Nybro Energille

Nybron kunnan uusi lämpövoimala käyttää jätteitä pääasiallisena polttoaineenaan. Stena Recycling vastaa ainutlaatuisessa yhteistyössä pääasiassa jätehuollosta ja jätteiden esilajittelusta. Polttoaineesta saatava energiamäärä kattaa 70 % Nybron kunnan lämmitystarpeesta ja 25 % kunnan sähköntarpeesta.

Nybron kunta Smålandissa panostaa vahvasti ”vihreän profiilin” luomiseen niin kunnan asukkaille kuin kunnassa toimiville yrityksillekin. Kunnan suurin tähänastinen, ympäristötyötä edistävä yksittäinen panostus on uuden lämpövoimalan rakentaminen. Tähän saakka Kaakkois-Ruotsissa ei ole ollut vielä yhtäkään jätteidenpolttolaitosta. Nybron taajaman laitamille Transtorpiin nouseva, noin 480 miljoonaa Ruotsin kruunua maksava uusi lämpövoimala tuottaa ympäristöä säästävää kaukolämpöä ja sähköä.

JÄTTEET POLTTOAINEENA

Näin tuotettu energia on entistäkin kestävämpää, koska polttoaineena käytetään pääasiallisesti jätteitä. Ainutlaatuisessa yhteistyössä Stena Recycling tuottaa suurimman osan noin 60 000 tonnin vuosittaisesta polttoainetarpeesta. Nybro Energi saa siten lähellä tuotettua ja ympäristöä vähemmän kuormittavaa tasalaatuista polttoainetta.

Polttoaineen tuottamisen lisäksi Stena vastaa myös jätteiden esilajittelusta paikan päällä, mistä on suuria ympäristöhyötyjä. Hyötykäyttöön erotellaan suuria määriä rauta- ja metalliromua, jotka olisivat muussa tapauksessa päätyneet polttolaitokseen. Näin saadaan enemmän materiaalia takaisin kiertokulkuun. Metallien esilajittelu parantaa polttotuhkan laatua, ja entistä suurempia määriä jätteitä voidaan hyödyntää energiakäyttöön eli lämmön ja sähkön tuotantoon. Kattilan kuormitus vähenee, ja siten vähenevät myös huoltokustannukset, jotka asiakas olisi muussa tapauksessa joutunut maksamaan.

OPTIMAALISET KULJETUKSET

Nykyisin esimerkiksi Stena Recyclingin sivuliikkeestä Kalmarista toimitetaan paljon romua Halmstadiin käsiteltäväksi. Nybro Energin kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta paluukuljetuksina voidaan tuoda kierrätetystä materiaalista tuotettua laadukasta polttoainetta. Keväällä 2016 otetaan käyttöön uusi lämpövoimala, ja silloin Nybron asukkaat saavat sekä lämpö- että sähköenergian Transtorpin uudesta laitoksesta. Polttoaineesta saatava energiamäärä kattaa 70 % Nybron kunnan lämmitystarpeesta ja 25 % kunnan sähköntarpeesta.

  • Jaa tämä sivu