Avoimet työtehtävät: Työnjohtaja Tarvasjoelle

2018-08-27

image_CompQual80.jpeg

Etsimme Tarvasjoen yksikköömme vakituiseen työsuhteeseen työhön osallistuvaa

TYÖNJOHTAJAA

Pääasiallinen tehtäväsi käytännön työhön osallistumisen lisäksi tulee olemaan yksikön päivittäi­nen työnohjaus ja sen organisointi, toiminta asiakaspalve­lutehtävissä sekä asetettujen laatu – ja määrätavoitteiden toteutumisen valvonta.

Työnjohtaja osallistuu myös tarvittaessa asiakas- ja sidosryh­mätapaamisiin. Työnjohtaja raportoi yksikönpäällikölle ja toimii tarvittaessa hänen varamiehenään.

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta käytännön esimiestyöstä sekä metalli- tai kierrätysalasta.

Olet luotettava, itsenäinen ja järjestelmällinen, ja haluat kehittää toimintaa. Käytät työssäsi myös tarvittaessa englantia ja/tai ruotsia.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii kokemusta käytännön esimiestyöstä sekä metalli- tai kierrätysalasta, itsenäistä työskentelytapaa, järjestelmällisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä sekä joustavuutta ja tarvittaessa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelosi 7.9.2018 mennessä, osoittee­seen: rekry@stenarecycling.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikönpäällikkö Marko Silván +358107780167, marko.silvan@stenarecycling.fi.

Jaa tämä sivu