Kansainvälinen työturvallisuuspäivä

2019-04-25

1280x400_safety_helmet_CompQual80.jpg

Me Stenalla vietämme tänään kansainvälistä työturvallisuuspäivää! Kansainvälisen työjärjestö ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään maailmanlaajuisesti 28.4.

Onnettomuus ei tapahdu, vaan se aiheutetaan. Onnettomuudet voidaan siis välttää riskianalyysilla, ehkäisevillä toimenpiteillä ja siten, että jokainen työntekijä toimii riskit huomioon ottavalla ja turvallisella tavalla kaikissa tilanteissa. Tähän perustuu visiomme ”tapaturmattomasta Stena Recyclingista”, joka on järjestelmällisen turvallisuustyömme perusta.

Me perehdytämme kaikki työntekijämme työskentelemään turvallisesti ja vastuullisesti, mutta vastuu omasta työturvallisuudesta on kuitenkin pitkälti jokaisen omissa käsissä. Kannustamme kaikkia kehittämään työtyöturvallisuutta, puuttumaan epäkohtiin ja antamaan esimerkkiä omalla toiminnallaan!

Hyvää kansainvälistä työturvallisuus päivää!

Lue lisää kansainvälisestä työturvallisuuspäivästä >>

Jaa tämä sivu