Kumppanuuksista vauhtia kiertotalouteen

2016-04-14

1280x400_it-starts-here_CompQual80.jpg

Kestävän Liiketoiminnan seminaari, 8.4.2016, Helsinki. Suomalaiset yritykset näkevät kumppanuudet tärkeänä kiertotaloutta edistävänä keinona. Stena Recycling Oy:n järjestämässä Kestävän Liiketoiminnan -seminaarissa keskusteltiin kumppanuuksien ja raja-aitoja rikkovan yhteistyön mahdollistamisesta käytännön esimerkkien avulla.

Kiertotalous ei ole vain loppupään kierrätystä vaan kokonaisuus. Kiertotalous on tärkeä trendi sekä business-to-business -sektorille että kuluttajarajapinnassa, toteaa Kestävän Liiketoiminnan-seminaarin keskustelun avannut Sitran johtava asiantuntija Kari Herlevi.

Kierrätysyhtiö Stena Recyclingille kiertotalous on sekä megatrendi että oman liiketoiminnan perusta. Kestävä liiketoiminta on hyvää liiketoimintaa, kertoo Stena Recyclingin Suomen maajohtaja Harry Linnarinne. Perjantaina 8.4.2016 Helsingissä järjestetyssä seminaarissa Stena Recycling kävi keskustelua kiertotalouden tuomista liiketoiminnan hyödyistä yhdessä Sitran, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Seminaarin puheenvuoroissa nousi esiin erityisesti kumppanuuksien merkitys sekä jatkuva tarve niiden kehittämiselle. Linnarinteen mukaan olennaista on nähdä kiertotalous kokonaisuutena ja edistää ajattelun leviämistä läpi arvoketjun: Stena itse toimii arvoketjun alku- ja loppupäässä, mutta etsimme jatkuvasti uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja edistää kestävän liiketoiminnan hyötyjä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelä kertoo, että kiertotalous-ymmärryksen ja sen liiketoiminnallisten mahdollisuuksien levittäminen on myös EK:lle tärkeä strateginen painopiste. Mäkelä vetää EK:n uutta hanketta, joka kerää yhteen suomalaisten yritysten innovaatioita, kokemuksia ja parhaita toimintamalleja kiertotaloudesta.

Mäkelä kertoo, että kumppanuuksien kehittäminen on suomalaisille yrityksille tärkeää, ja siksi EK haluaa selvittää millainen yhteistyö on hyvää ja kestävää liiketoimintaa edistävää, sekä mitä sen syntyminen vaatii. EK julkistaa tuloksensa vuoden 2016 lopulla.

Konkreettisena esimerkkinä Stena Recycling Suomen kaupallinen johtaja Toni Mannila kertoo Stenan toimintamallista, jossa yhteistyön, luottamuksen ja läpinäkyvyyden keinoin luodaan arvoa, eli kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Esimerkiksi teräsyhtiö SSAB:n kanssa yhteistyötä syvennettiin, kun Stena ja SSAB aloittivat yhteistyössä kierrätyspalveluiden tarjoamisen SSAB:n asiakkaille – näin kierrätysketju on mahdollisimman lyhyt, maksimoiden liiketoiminnalliset hyödyt sekä pitäen kierrätysasteen korkealla tasolla.Tällaisessa suljetun kierron järjestelmässä kierrätys on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, ja kaikki osapuolet hyötyvät, Mannila toteaa.

Vastaavanlaisia hyviä esimerkkejä yhdessä luodusta arvosta tarvitaan lisää, jotta yritykset ymmärtävät kiertotalouden hyödyt entistä laaja-alaisemmin, päättää tilaisuutta isännöinyt Harry Linnarinne.

Jaa tämä sivu