Muovijätteestä kestävä resurssi teollisuudelle

2017-05-29

1280x400_STME_0093_work_de_CompQual80.jpg

Läheskään kaikkea muovijätettä, jota saadaan esimerkiksi käytöstä poistetuista tuotteista, ei pystytä tällä hetkellä kierrättämään. Vinnova-tutkimusprojektissa, jossa mukana olivat mm. Bolidenin ja Stenan kierrätysyritykset, selvitettiin, miten muovi voitaisiin kierrättää takaisin hyötykäyttöön kaatopaikkasijoituksen tai polttamisen sijaan. Tutkimusprojektissa kehitetyllä ratkaisulla muovijätettä voidaan käyttää sulatusprosesseissa neitseellisten, fossiilisten raaka-aineiden kuten hiilen sijaan. Samalla materiaalien kierrätys kasvaa.

Ruotsissa muodostuu joka vuosi noin 300 000 tonnia muovijätettä, jota ei voida kierrättää, koska prosessi on monimutkainen ja muovi sisältää erilaisia kierrätettyä tuotetta saastuttavia materiaaleja. Muovijätettä tulee mm. valmistavan teollisuuden tuotannosta tai käytöstä poistetuista tuotteista, kuten elektroniikasta ja kaapeleista.  Suurin osa jätteestä voidaan hyödyntää energiakäytössä, mutta vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa osa toimitetaan myös kaatopaikalle.

– Muovi on haasteellinen materiaali. Tavoitteenamme on uusien kestävien kierrätysratkaisujen löytäminen, ja mahdollisimman suuren muovimäärän kierrättäminen, sanoo Stenan tutkimus- ja kehitysosaston projektipäällikkö Marianne Gyllenhammar.

Vastikään saatiin päätökseen Vinnovan rahoittama tutkimusprojekti, jossa testattiin uutta ratkaisua. Projektiin osallistui runsaasti energiaa kuluttaviin sulatusratkaisuihin erikoistunut Boliden. Bolidenin Rönnskärin laitoksessa testattiin muovia pelkistysaineena sekä korvaamaan koksia, eli fossiilista polttoainetta, jota käytetään, kun sinkkiä erotellaan kuonasta.

– Tekniikka toimii käytännön kokeissa erinomaisesti.  Aiemmin esimerkiksi kaatopaikalle toimitettu ongelmallinen muovijäte voidaan hyödyntää nyt energiana, ja se voi korvata koksin kaltaisia fossiilisia polttoaineita ja toimia samalla pelkistysaineena sulatusprosessissa.

Menetelmän avulla voidaan myös kierrättää muovin sisältämiä metalleja, jotka jäävät hyödyntämättä, jos jäte toimitetaan kaatopaikalle tai poltetaan.

– Tämä on koko kierrätysketjun kaikkia osapuolia hyödyttävä ratkaisu, valmistajista ja kuluttajista kierrättäjiin ja Bolidenin kaltaisiin yrityksiin.  Valmistava teollisuus ja kierrätysyritykset voivat nostaa materiaaleja ylöspäin jätehierarkiassa, ja Boliden voi vähentää fossiilisten raaka-aineiden ostoa ja pienentää samalla myös ilmastovaikutuksiaan. Ilmastohyöty on suuri, ja jos Boliden panostaa tällaiseen laitokseen, se voi korvata yhdessä ainoassa sulatusuunissa aluksi arviolta jopa yli 10 000 tonnia koksia muovilla.

Lue lisää työstämme valmistavan teollisuuden parissa

Jaa tämä sivu