Näin saamme teräksen kiertoon

2017-11-09

Slik får vi stålet til å sirkulere | Stena Recycling

Mitä tapahtuu metallilastuille, hiomajätteelle ja muille jäännösmateriaaleille, joita muodostuu Göteborgin SKF:n rullalaakereiden tuotannossa? Miten voimme hyödyntää näitä resursseja niin, että ne saavat uuden elämän uusissa tuotteissa? Tarkastelemme lähemmin, miten SKF, Stena Recycling ja Ovako voivat yhteistyössä kierrättää arvokkaita raaka-aineita.

Vuonna 1907 perustettu SKF on nykyisin maailman johtava kuulalaakereiden valmistaja. Stena on toiminut yhteistyössä SKF:n kanssa kymmeniä vuosia ja huolehtinut yhtiön tuotannossa syntyvistä jäännösmateriaaleista. Tällä hetkellä Stena Recycling kierrättää SKF:lle 3 000 tonnia metallia ja 3 000 tonnia öljyjä ja emulsioita vuosittain. Näistä materiaaleista saadaan oikein käsiteltyinä uusia raaka-aineita.

- Teräksen kierrätyksessä tarvitaan useita yhteistyökumppaneita ympyrän sulkemiseksi. Alussa on kuulalaakerien valmistaja SKF ja lopussa Ovakon sulatto. Stena Recycling toimii näiden välissä ja tuottaa tärkeää lisäarvoa sekä SKF:lle että Ovakolle, kertoo Jens Björkman, Stena Metal Internationalin (SMI) Iron Managing Director.

Valmistajalta sulattoon ja taas takaisin

Ovakon tehdas Hoforsissa valmistaa teräskomponentteja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuuteen. Stena Recycling noutaa komponenttien valmistuksessa käytetyn jäännösteräksen SKF:ltä, lajittelee ja työstää sen sekä huolehtii sen laadunvarmistuksesta, minkä jälkeen materiaali toimitetaan prosessin kannalta kriittisenä raaka-aineena Ovakolle. Sen jälkeen teräksestä valmistetaan uusia teräskomponentteja, jotka toimitetaan takaisin SKF:lle – näin teräksen ympyrä sulkeutuu.

- Ovakon sijainti Ruotsin keskiosassa minimoi kuljetukset ja varmistaa raaka-aineen saatavuuden Ruotsissa. Siten riippuvuus raaka-aineiden tuonnista vähenee, Jens Björkman kertoo.

Jäännösmateriaaleista uusia raaka-aineita

Tuotannon jäännösmateriaalit ovat jätettä, kunnes niille löytyy ostaja. Tässä Stena Metall International astuu mukaan kuvaan. Yhtiön kautta globaaleille markkinoille toimitetusta jalostetusta kierrätysmateriaalista tulee lopulta uusia tuotteita. Asiakkaat ovat eri puolilla maailmaa toimivia teräs- ja metallitehtaita. Tärkeä linkki tässä kierrätysketjussa on myynti.

- Takaamme menekin suhdanteista riippumatta ja vähennämme valmistavan teollisuuden riskejä. Löydämme asiakkaat vaikeista markkinatilanteista huolimatta, Jens Björkman sanoo.

Täsmälliset toimitukset

Ovako haluaa sovittaa tuotantonsa SKF:n korkeiden laatuvaatimusten mukaiseksi yhtiölle sopivaan tahtiin. Oikea laatu oikeaan aikaan on Stenan toiminnan tärkeimpiä arvoja. Valmistavalla teollisuudella ja sulatoilla ei ole varaa antaa materiaalivarastojen lojua odottamassa sulatusta. Siksi Stena toimittaa romua Hoforsin laitokseen Ovakon tarpeiden mukaan.

- Tarvitsemme tiettyjä laatuja tiettyinä ajankohtina, jolloin sulatamme ja valmistamme uutta terästä SKF:lle. SKF:lle myymämme teräs on 100-prosenttisesti kierrätettyä terästä. Tässä Stena on meille tärkeä yhteistyökumppani, Ovakon ostopäällikkö Ola Stüffe toteaa.

Hankala hiomajäte

SKF:n rullalaakereiden hionnassa syntyy vaikeasti käsiteltävää jäännösmateriaalia. Voiteluöljyä sisältävää teräksen hiomajätettä ei ole luokiteltu pelkästään ympäristölle vaaralliseksi, vaan se on myös tuoretavaraa: jo muutaman viikon kuluttua pinta voi alkaa ruostua ja materiaalin laatu heikentyä. Stena Recycling hoitaa tämän hankalan materiaalin dokumentoinnin, kuljetuksen ja käsittelyn ympäristön kannalta oikein ja tehokkaasti.

- Stena Recycling pystyy kierrättämään 96 % hiomajätteestä (loppu menee energiakäyttöön). Ovako ottaa toimitukset vastaan ja lisää hiomajätettä sulattoon vähän kerrallaan, Jens Björkman kertoo.

Stena edistää toimintaa

Läheisten ja hyvien yhteistyösuhteiden ansiosta sekä Ovakon että SKF:n kanssa voimme täyttää yritysten jatkuvasti kasvavat, erityisiä ja ainutlaatuisia teräslaatuja koskevat tarpeet.

- Meidän on tunnettava asiakkaiden liiketoiminta ja perehdyttävä heidän laitoksiinsa, edellytyksiinsä ja mieltymyksiinsä siten, että toimituksemme todellakin vastaavat asiakkaiden tarpeita, Jens Björkman sanoo.


Lisätietoja SKF

Jaa tämä sivu