Ratkaisimme Siemens Gamesan tuulivoimaloiden siipien kierrätyshaasteen

2022-01-19

1280x400_tuulivoimaloiden_siivet_CompQual80.jpg

Tuulivoimalavalmistaja Siemens Gamesan huoli siitä, pystyisikö suomalainen kierrätysyritys tarjoamaan vastuullisen kierrätysratkaisun kymmenille elinkaarensa päähän tulleille voimaloiden siiville, saatiin taklattua kierrätysratkaisullamme. Kierrätimme yhteistyössä yli 60 metriset siivet ja niiden laakerit uuteen elämään.

Maailman sähköistyessä myös hiilidioksidivapaan tuulivoimalla tuotetun sähkön tarve lisääntyy koko ajan. Kapasiteetin kasvaminen, tuulivoimaloiden ikä ja huoltotarve luovat myös kasvavan tarpeen niiden kierrätykselle. Siipien ja muiden kuluvien osien vaihto on jo nyt ajankohtainen vanhimpien voimaloiden osin, mutta tulevaisuudessa tarve tulee kasvamaan valtavasti.

Vastuullisen energiantuotannon lisäksi itse tuulivoimaloiden odotetaan olevan myös kestävän kehityksen mukaisia. Mitä siis tapahtuu, kun voimala tai sen osat tulevat elinkaarensa päähän?

Me pystymme tarjoamaan teollisen mittakaavan kierrätysratkaisut tuulivoimalan eri materiaaleille. Pystymme kierrättämään myös haastaviksi kierrätettäviksi osoittautuneet siipien komposiittimateriaalit, mikä vaikuttaa oleellisesti tuulivoimalan kierrätysasteeseen nostaen sen jo yli 90 prosenttiin. Kierrätysratkaisumme vahvistaa entisestään tuulienergian roolia kestävän kehityksen mukaisena energiamuotona.

Kierrätysyhteistyöhön siemens gamesan kanssa

Vastuullisena toimijana Siemens-Gamesa pitää erityisen tärkeänä sitä, että tuulivoimalan koko elinkaari, myös sen loppu, on kestävän kehityksen mukainen ja tuulivoimaloiden osien materiaalit tulee saada kiertoon mahdollisimman hyvin. Vain näin tuulivoimalat voivat tuottaa aidosti vastuullista energiaa.

Siemens Gamesalla oli kierrätystarve noin 80 siivelle, jotka piti vaihtaa eri puolella Suomea vuoden 2021 aikana. Haastaviksi kierrätettäviksi osoittautuneiden siipimateriaalien vuoksi suurin kauhukuva oli, että ne päätyisivät jätteeksi, mikä on huonoin ratkaisu niin jätehierarkian, ympäristön kuin koko tuulivoima-alan maineenkin kannalta. Kauhukuva oli jossain määrin aiheellinen, sillä siivet on valmistettu pääasiassa lasikuidusta ja erilaisista muista komposiittimateriaaleista, joille ei ole löytynyt tähän mennessä järkevää kierrätysratkaisua, ja Suomessa kukaan toimija ei ollut näitä materiaaleja vielä kierrättänyt kuin vasta testitasolla.

Siemen Gamesalla oli aiempaa kokemusta kierrätysyhteistyöstä Stena Recycling Tanskan kanssa, joten oli luonnollista aloittaa keskustelut siipien kierrätyksestä myös Suomen päässä – otimme haasteen vastaan ja lähdimme kartoittamaan mahdollisuuksia. Ratkaisun löytymistä helpotti se, että konsernitasolla Stena Recycling on kierrättänyt tuulivoimaloita jo useamman vuoden. Eri maiden osaamista ja ratkaisuja voitiin hyödyntää, joten liiketoiminnan laajentaminen tälle osa-alueelle oli luontevaa myö Suomessa. 

Stena Recycling on kumppanina tuonut lisäarvoa haasteelliseen siipien kierrätysprojektiimme. He suorittivat työn todella hyvin ja varmistivat, että siipien materiaalit kierrätettiin ja hyödynnettiin parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme löytäneet nyt ympäristön kannalta hyvän ratkaisun siipien käsittelylle Suomesta.

Jonas Pagh Jensen, Siemens Gamesan globaali kestävän kehityksen asiantuntija

Käy lukemassa tarkemmin yhteistyöstämme Simens Gamesan kanssa oheisesta artikkelista.

YHTEISTYÖ: Näin Siemens Gamesan tuulivoimaloiden siivet kierrätettiin 

kierrätysratkaisumme LASKEE Co2-päästöJÄ ja nostaa TUULIVOIMALAN kierrätysasteen yli 90 prosenttiin

Tuulivoimalan tornin pääasiallinen materiaali on teräs, joka saadaan kierrätettyä tehokkaasti. Kierrätyksen kannalta haastavat materiaalit ovat peräisin voimalan siivistä, jotka on valmistettu pääasiassa lasikuidusta ja erilaisista muista komposiittimateriaaleista. Nämä materiaalit on tähän asti loppusijoitettu pääsääntöisesti jätteenkäsittelyalueille, mikä on jätehierarkiassa huonoin ratkaisu. Uusien kierrätysratkaisujen myötä komposiittimateriaaleilla voidaan nyt kuitenkin korvata neitseellisiä raaka-aineita muiden tuotteiden valmistuksessa. Näin materiaalit saadaan nostettua jätehierarkiassa ylöspäin.

Tällä hetkellä kierrättämme tuulivoimaloiden lasikuidun sementin valmistukseen Eurooppaan, jossa materiaali korvaa sementin raaka-aineita tai täydentää niitä. Etsimme jatkuvasti myös Suomesta ja muualta Pohjoismaista kumppaneita, jotka voivat hyödyntää lasikuitua prosesseissaan.

Sementtiteollisuus on herättänyt jonkin verran keskustelua siitä, onko se kestävän kehityksen kannalta järkevin ratkaisu, koska sementtiteollisuus tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä. European Composites Industry Association (EuCIA) arvioi kuitenkin, että jos kierrätetty komposiittimateriaali muodostaa 75 prosenttia sementin raaka-aineista, tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä 16 prosenttia. Kierrätys sementtiteollisuuteen on siis perusteltua

Kun siipien lasikuitu ja muut komposiittimateriaalit saadaan kiertoon, voidaan puhua koko tuulivoimalan kohdalla jo yli 90 prosentin kierrätysasteesta. Pelkkien siipien kohdalla kierrätysaste on tällä hetkellä noin 70–90 prosenttia. Haarukka on suuri, sillä siipimateriaalit vaihtelevat valmistajan mukaan. Siipien lasikuitu saadaan järkevästi kiertoon, mutta esimerkiksi suuri hiilikuidun määrä voi hankaloittaa tehokasta kierrättämistä.

Usein vastaan saattavat tulla kustannukset, sillä siivissä käytetyistä materiaaleista riippuen kierrättäminen voi olla kaatopaikkasijoitusta kalliimpi ratkaisu. Toimija, jonka vastuulla voimaloiden tai niiden osien hävittäminen on, päättääkin lopulta siitä, onko valmis maksamaan kierrätyksestä.

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ TUULIVOIMALOIDEN KIERRÄTYKSESTÄ?

Rekisteröitymällä Stena Metall Groupin digitaalisiin kanaviin, annat suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn Suostumus henkilötietojen käsittelyyn -sivulla kuvatulla tavalla.

Huom! Älä lähetä lomakkeen kautta meille henkilö- tai pankkitilitietoja tai muuta arkaluontoista tietoa. Jos sinun tulee toimittaa meille tämän tyyppistä tietoa, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme sopiaksesi oikean toimitustavan.

 

Jaa tämä sivu