Vaarallisesta jätteestä arvokkaaksi resurssiksi

2018-03-15

vaarallisesta-jätteestä-arvokkaaksi-resurssiksi-1280x400_CompQual80.png

”Haasta meidät”, sanoo Stena Recyclingin Vaarallisten jätteiden toimialajohtaja Jan-Erik Andersson. – Meillä on tarvittavat tiedot ja yhteistyöverkosto, joiden avulla vaarallisten jätteidenne käsittelyä voidaan parantaa ja löytää materiaaleille ostajat. Esimerkiksi liuottimet voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen. Jäteöljystä saadaan uutta perusöljyä. Tässä on vain kaksi esimerkkiä.

Koska kestävyysvaatimukset kasvavat valmistavan teollisuuden alalla, meidän on löydettävä yhdessä uusia ratkaisuja. Yritykset, jotka haluavat olla kestävän kehityksen kärjessä, pyrkivät zero waste -tavoitteeseen – silloin tuotannosta ei toimiteta kaatopaikalle yhtään mitään.  Päästäksemme tähän tavoitteeseen meidän on kyseenalaistettava nykyiset työskentelytapamme.

– Jotkut aineet on tietysti vain tuhottava asianmukaisella ja turvallisella tavalla. Joitakin muita vaarallisia jätteitä, kuten jäteöljyä, liuottimia ja glykolia, voidaan kuitenkin käsitellä siten, että niistä saadaan resursseja uusiokäyttöä varten. Omien laitostemme ja yli sadan eri puolilla Eurooppaa toimivan yhteistyökumppanimme avulla löydämme ratkaisuja, jotka lisäävät uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Me huolehdimme siitä, että vaaralliset jätteet nousevat jätehierarkiassa ylöspäin, ja teemme liiketoiminnastanne kestävämpää. Haasta meidät, niin katsotaan, mitä voimme tehdä, Jan-Erik Andersson sanoo.

Hän nostaa esiin esimerkin valmistavan teollisuuden alalla toimivasta uudesta asiakkaasta, joka käyttää tuotantoprosessissaan suuria määriä liuottimia. Aiemmin jätteet poltettiin, kunnes Stena Recycling löysi huomattavasti kestävämmän vaihtoehdon eräältä yhteistyökumppanilta Saksasta. Perusteellisen puhdistuksen jälkeen liuotin on nyt niin puhdasta, että se voidaan myydä ja käyttää uudelleen.

Toinen esimerkki koskee teollisuusyritystä, jonka prosesseissa syntyy suuria määriä hionta- ja hiomapuhalluspölyä. Vaikka jäte sisältää suuria määriä arvokkaita metalleja, se on niin hienojakoista, ettei sitä voida kierrättää tavanomaisin menetelmin. Sen vuoksi se toimitettiin aiemmin kaatopaikalle ja metalli jäi hyödyntämättä.

– Jälleen kerran kokemuksemme, tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa  ja laaja yhteistyökumppaniverkostomme auttoivat meitä kehittämään ratkaisun, jonka avulla 75 prosenttia jätteestä voidaan nyt kierrättää. Olemme nostaneet tämän materiaalin jätehierarkiassa kaatopaikalta kierrätykseen. Ratkaisu on myös vähentänyt huomattavasti asiakkaan kustannuksia, Jan-Erik Andersson kertoo.

Yksi kiireellinen vaarallisia jätteitä koskeva kysymys on sähköautojen akkujen käsittely ja kierrätys. Seuraavien vuosien aikana volyymit alkavat kasvaa nopeasti, kun on aika alkaa romuttaa ensimmäisiä sähköautoja. Uudelleen käytettävistä materiaaleista ja muusta sisällöstä on huolehdittava vastuullisella tavalla.

– Myös tässä asiassa olemme tiennäyttäjiä verkostomme ja asiantuntemuksemme sekä autoteollisuuden ja monien yliopistojen kanssa tekemämme tiiviin yhteistyön ansiosta. Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme houkuttelevia ja kestäviä ratkaisuja, jotka pidentävät materiaalien käyttöikää uudelleenkäytön sekä optimaalisen ja ympäristöystävällisen kierrätyksen kautta, Jan-Erik Andersson sanoo.

Jaa tämä sivu

ÄLÄ ANNA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN PÄÄTYÄ JÄTTEEKSI

Meille vaaralliset jätteet ovat arvokas resurssi, josta voidaan valmistaa jotain uutta ja hyödyllistä. Vaarallisten jätteiden kierrätys on hyväksi ympäristölle, mutta se voi myös tarjota yrityksille ja teollisuudelle lisää kilpailuetuja.

Lue lisää