Vastuullisuustyöhön konkretiaa sanahelinän sijaan

2022-05-20

Stena Recycling järjesti toukokuussa asiakkaidensa kanssa työpajan, jossa pohdittiin, miten Stena voisi entistä paremmin tukea asiakkaidensa vastuullisuustyötä ja luoda näin lisäarvoa liiketoiminnalle. Antoisista keskusteluista nousi esiin niin pidemmän aikavälin kehitysideoita kuin myös toimenpiteitä, jotka pystytään ottamaan osaksi yhteistyötä jo heti. Vastuullisuustyön kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa tullaan tarjoamaan jatkossa osaksi yhteistyömallia.

1280x_web_workshop_vastuullisuus_CompQual80.jpg

Vastuullisuus on yritysmaailmassa ollut jo pitkään kuuma puheenaihe, mutta nyt merkit viittaavat siihen, että on aika siirtyä sanoista tekoihin. EU-tasolta tuleva kiristyvä sääntely tuo lisäpainetta yrityksille: toiminnan on oltava kaikin tavoin kestävää ja läpinäkyvää.

Kukaan ei pysty ratkomaan näin isoa haastetta yksin, etenkin, kun yritykset toimivat globaaleissa arvoverkostoissa, joissa yhdellä pienelläkin muutoksella voi olla laajalle ulottuvat seuraukset. Siksi Stena Recycling päätti koota joukon asiakkaitaan keskustelemaan vastuullisuustyön haasteista sekä siitä, miten Stena kumppanina voisi tätä työtä tukea.

KESTÄVÄ TULEVAISUUS RAKENTUU YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

Toukokuussa järjestetyssä vastuullisuustyöpajassa Stenan asiantuntijat ja eri toimialojen asiakkaat keskustelivat sekä erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista että uusista avauksista, joita voisi kokeilla. Keskustelu oli vilkasta ja antoi osallistujille uusia näkökulmia ja oivalluksia.

“Keskusteluista nousi esille, että asiakkaat kaipaavat konkreettista apua erityisesti raportoinnissa. Raportointitavat ja -syklit ovat vielä aika vaihtelevia eri yrityksissä, mutta erilaiset visuaaliset kuvaajat ja valmiit laskelmat auttaisivat näyttämään ja kertomaan eri sidosryhmille, miten tärkeä työ etenee”, Stena Recyclingin ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Miettinen pohtii.

Raportoinnin ja asiakasportaalin kehittäminen ovat selkeitä, konkreettisia askelia, joihin on jo tartuttu, ja joita kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden perusteella.

“Meillä on parhaillaan käynnissä kierrätys-, hyötykäyttö- ja hiilijalanjälkilaskennan kattavamman raportoinnin kehitystyö. Jätelainsäädännön uudistus tuo muutoksia raportointikäytäntöihin ja myös jätteiden sähköistä siirtoasiakirjaa kehitetään. Nämä tarpeet tulevat asiakkaalta ja ovat monessa tapauksessa jopa yhteistyön edellytys, joten haluamme panostaa niihin”, Miettinen kertoo.

Nopean kehittämisen kohteeksi otettiin myös pari perusasiaa: palaverikäytännöt ja Stenan asiantuntijuuden kattavampi hyödyntäminen. Asiakkaat kaipaavat näkemyksellisyyttä ja konkreettisia neuvoja muun muassa uusiokäyttö- ja kierrätysasteen jatkuvaksi parantamiseksi sekä esimerkiksi koulutusta lajittelusta ja jätteiden käsittelystä. Aktiiviset palaverikäytännöt tai erilaiset workshopit myyjien ja myös muiden Stenan asiantuntijoiden kanssa nopeuttavat ja helpottavat uusien aloitteiden ja käytäntöjen käynnistämistä.

“Työpaja oli meille – ja palautteen mukaan asiakkaillekin – näkemyksien aarreaitta. Keskustelut osoittivat, että vaikka vastuullisuus on yrityksille aiheena suorastaan kriittinen, meiltä puuttuu vielä paljon yhteisiä käytäntöjä, työkaluja ja näkemystäkin siitä, miten parhaiten teemme yhteistyötä läpi koko arvoketjun. Mutta nyt työ on aloitettu, ja sitä tullaan jatkamaan”, Miettinen toteaa.

 

Asiakkaiden kommentteja työpajasta:

Kotiinviemisinä uusia ajatuksia koko arvovirran vastuullisuuden kehittämisestä ja sen haasteista.

Sain lisänäkemystä siitä millaisissa asioissa yhteistyötä voisi kehittää.

Stena on valmis kehittämään raportointiaan, joka auttaa meitä asiakkaita vastuullisuusraportoinnissamme.

 


640x400_ABLOY_CompQual80.jpg

AVAIMET KESTÄVÄMPÄÄN MAAILMAAN

Lue, miten Stenan ja Abloyn jatkuvan kehityksen periaatteelle rakennettu yhteistyö toimii.

Lue lisää


Onko sinulla ideoita vastuullisuustyön kehittämiseksi?

Kuulemme mielellään ajatuksia toimintamme kehittämiseksi. Haluamme pitää asiakkaat mukana kehitystyössämme, jotta voimme tuottaa oikeanlaista arvoa yhteistyöllemme.

Ota yhteyttä!

Minna Miettinen
Vastuullisuus- ja ympäristöpäällikkö, Stena Recycling Oy
minna.miettinen@stenarecycling.fi
puh. 040 748 4020


 

Jaa tämä sivu