ÄLÄ ANNA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN PÄÄTYÄ JÄTTEEKSI.

Meille vaaralliset jätteet ovat arvokas resurssi, josta voidaan valmistaa jotain uutta ja hyödyllistä. Vaarallisten jätteiden kierrätys on hyväksi ympäristölle, mutta se voi myös tarjota yrityksille ja teollisuudelle lisää kilpailuetuja.

 

Jätehierarkiassa ylöspäin

Siellä missä muut näkevät ongelmia, me näemme mahdollisuuksia. Nykyisin suuri osa vaarallisista jätteistä hyödynnetään energiana ja loput sijoitetaan kaatopaikalle, mutta meistä tämä on resurssien tuhlausta. Me viemme tämän askeleen pidemmälle ja varmistamme, että jäte voidaan kierrättää ja käyttää uusilla tavoilla. Otamme esimerkiksi metallin talteen metallipitoisesta pölystä ja käsittelemme ja prosessoimme kemikaaleja, kuten liuottimia, öljyä ja glykolia siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen. Näin asiakkaiden materiaalit nousevat jätehierarkiassa ylöspäin ja he pystyvät toimimaan kestävämmin.

Joustavat ratkaisut avainasemassa

Vaarallisten jätteiden käsittelystä vastaavien henkilöiden tulee aina olla asiantuntijoita, jotka tietävät, mitä tekevät. Stena Recyclingilla varmistamme aina, että asiantuntijoillamme on oikeanlaiset tiedot ja asianmukainen koulutus turvallisuutta, uusia tekniikoita, lakia ja säädöksiä koskien. Uusia sääntöjä otetaan käyttöön ja asiakkaiden tuotantoprosessit saattavat muuttua. Sen vuoksi meidän on oltava valppaina ja valmiita sopeutumaan muutoksiin, jotta emme koskaan tule riippuvaisiksi vain tietyistä tekniikoista. Laajan kumppaniverkostomme ansiosta löydämme aina joustavia ratkaisuja, jotka voidaan mukauttaa uusiin olosuhteisiin. Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyömme avulla voimme kehittää osaamistamme ja prosessejamme edelleen.

Tiivis yhteistyö

Löytääksemme aina parhaan tapauskohtaisen ratkaisun toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen, joten meidän on ymmärrettävä heidän tuotantoprosessinsa ja niiden mukanaan tuomat haasteet. Käymällä paikan päällä tutustumassa asiakkaan tuotantoon voimme taata asiakkaalle parhaan ratkaisun läpi koko ketjun – analysoinnista, pakkaamisesta ja merkinnästä kuljetukseen ja lopulliseen käsittelyyn.

Vastuullisuus on mielestämme tärkeä menestystekijä.

  • Jaa tämä sivu

Vaarallisesta jätteestä arvokkaaksi resurssiksi

Koska kestävyysvaatimukset kasvavat valmistavan teollisuuden alalla, meidän on löydettävä yhdessä uusia ratkaisuja. Joitakin muita vaarallisia jätteitä, kuten jäteöljyä, liuottimia ja glykolia, voidaan kuitenkin käsitellä siten, että niistä saadaan resursseja uusiokäyttöä varten.

Lue lisää

Vaarallisten jätteiden lajittelupisteet

Lue lisää vaarallisten jätteiden lajittelupisteestä.

Lue lisää