Terveydenhuolto

1280x400_Terveydenhuolto_CompQual80.jpg

Sairaaloissa syntyy jätettä, joka vääriin käsiin joutuessaan voi olla vaarallista sekä sairaalan henkilökunnalle että ympäristölle ja koko yhteiskunnalle. Neuloja, leikkausjätteitä ym. on yksinkertaisesti käsiteltävä asianmukaisesti.

KOKONAISRATKAISUT

Stena Recycling tarjoaa kattavia palveluja terveydenhuoltoalan erikoistoimenpiteitä vaativaan jätteidenkäsittelyyn. Tarjoamme kokonaisratkaisuja kliinisten jätteiden (ongelmajätteen), vaarallisten jätteiden ja tavanomaisten jätteiden käsittelyyn. Stenalla on myös erilaisia konsepteja tartuntavaarallisten jätteiden, nestemäisten lääkejätteiden, biologisten jätteiden ja terävien/viiltävien materiaalien käsittelyyn. Olemme myös tottuneita käsittelemään salassa pidettäväksi luokiteltua materiaalia.

Tietomme ja kokemuksemme sairaalaympäristöistä olemme kartuttaneet toimiessamme yhteistyössä pienten terveyskeskusten ja suurten sairaaloiden kanssa. Kuvaava esimerkki innovatiivisuudesta on Stenan viivakoodiratkaisu, joka takaa erinomaiset mahdollisuudet jätevirtojen valvontaan ja jäljitettävyyteen. Näiden tietojen avulla voitte halutessanne kehittää kunkin tason jätehuoltoa erikseen ja jakaa kustannukset oikeudenmukaisella tavalla.

Tarjoamalla koulutusta ja oppaita Stena auttaa teitä lisäämään jätekäsittelyn turvallisuutta ja tehokkuutta, jotta teille 

Jaa tämä sivu