Tutkimus ja innovaatiot

Uusia tuotteita kehitetään ja kulutetaan yhä nopeampaan tahtiin. Se asettaa meille kierrätysyrityksenä melkoisia vaatimuksia. Meidän on jatkuvasti seurattava trendejä ja pysyttävä askeleen edellä. Uudet tuotteet ja materiaalit edellyttävät uusia kestäviä kierrätysmenetelmiä. Myös lainsäädäntö ja raaka-aineiden rajallisuus asettavat vaatimuksia kehitykselle. Sama voi koskea myös asiakkaitamme. Stena tekee jatkuvasti tutkimustyötä omissa projekteissa sekä yhdessä esimerkiksi asiakkaiden, yliopistojen ja Vinnovan kanssa.