Yhdessä luomme arvoa

Uskomme yhteistyön voimaan. Haluamme luoda kestävää kehitystä edistäviä arvoja yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Kun joku näkee tavaran elinkaaren lopun, me näemme siinä uuden mahdollisuuden. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten olemme yhdessä luoneet kannattavia ja resursseja säästäviä kierrätysratkaisuja, jotka vastaavat niin nykyhetken kuin myös tulevaisuuden vaatimuksia.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa