ÄLÄ ANNA VAARALLISTEN JÄTTEIDEN PÄÄTYÄ JÄTTEEKSI

Meille vaaralliset jätteet ovat arvokas resurssi erityisesti silloin, kun niistä voidaan valmistaa jotain uutta ja hyödyllistä. Vaarallisten jätteiden kierrätys on hyväksi ympäristölle ja se tarjoaa yrityksille ja teollisuudelle lisää kilpailuetuja sekä uusia arvoja.

 

Jätehierarkiassa ylöspäin

Siellä missä muut näkevät ongelmia, me näemme mahdollisuuksia. Nykyisin suuri osa vaarallisista jätteistä hyödynnetään energiana ja loput sijoitetaan kaatopaikalle - meidän mielestämme tämä on resurssien tuhlausta. Me viemme kierrätyksen askeleen pidemmälle ja varmistamme, että jäte voidaan kierrättää ja käyttää uusilla tavoilla. Otamme esimerkiksi metallin talteen metallipitoisesta pölystä ja käsittelemme ja prosessoimme kemikaaleja, kuten liuottimia, öljyä ja glykolia siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen. Näin asiakkaiden materiaalit nousevat jätehierarkiassa ylöspäin ja he pystyvät toimimaan kestävämmin.

Joustavat ratkaisut avainasemassa

Vaarallisten jätteiden käsittelystä vastaavien henkilöiden tulee aina olla asiantuntijoita, jotka tietävät mitä tekevät. Stena Recyclingilla varmistamme aina, että asiantuntijoillamme on oikeanlaiset tiedot ja asianmukainen koulutus turvallisuutta, uusia tekniikoita, lakia ja säädöksiä koskien. Uusia sääntöjä otetaan käyttöön ja asiakkaiden tuotantoprosessit saattavat muuttua. Sen vuoksi meidän on oltava valppaina ja valmiita sopeutumaan muutoksiin, jotta emme koskaan tule riippuvaisiksi vain tietyistä tekniikoista. Laajan kumppaniverkostomme ansiosta löydämme joustavia ratkaisuja, jotka voidaan mukauttaa uusiin olosuhteisiin. Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyömme avulla voimme kehittää osaamistamme ja prosessejamme jatkuvasti.

Tiivis yhteistyö

Löytääksemme aina parhaan tapauskohtaisen ratkaisun, toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen, joten meidän on ymmärrettävä heidän tuotantoprosessinsa ja niiden mukanaan tuomat haasteet. Käymällä paikan päällä tutustumassa asiakkaan tuotantoon, voimme taata asiakkaalle parhaan ratkaisun läpi koko ketjun – analysoinnista, pakkaamisesta ja kuljetusmerkinnöistä lopulliseen käsittelyyn.

Vastuullisuus on mielestämme tärkeä menestystekijä.

RATKAISUMME VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN >>

Jaa tämä sivu

Vaarallisesta jätteestä arvokkaaksi resurssiksi

Koska kestävyysvaatimukset kasvavat valmistavan teollisuuden alalla, meidän on löydettävä yhdessä uusia ratkaisuja. Joitakin muita vaarallisia jätteitä, kuten jäteöljyä, liuottimia ja glykolia, voidaan kuitenkin käsitellä siten, että niistä saadaan resursseja uusiokäyttöä varten.

Lue lisää

Vaarallisten jätteiden lajittelupisteet

Lue lisää ratkaisustamme