Asiakasportaali

Stenan asiakasportaali on asiakaskohtaisia tietoja sisältävä extranet-palvelu, jossa jokaisella asiakkaalla on oma henkilökohtainen tili. Portaalissa on ajankohtaisia tietoja kaikista asiakkaan jätehuoltoa koskevista asioista. Vuorokauden ympäri käytettävissä olevassa portaalissa on yksityiskohtaisia tilastoja volyymeista ja noudoista, ja portaalista voi myös tulostaa erilaisia raportteja jatkokäsittelyä varten.

ARVOKASTA TILASTOTIETOA YMPÄRISTÖSELVITYKSEEN

Asiakasportaalin tarjoamien joustavien valintakriteerien avulla mm. eri jätelajien määriä on helppo seurata. Valitsemalla tietyt parametrit, esimerkiksi jätelajin, tuoteryhmän, ajanjakson tai noutopaikan saatte nopeasti käyttöönne oikeat tiedot jätehuoltonne valvontaa varten. Tällä tavalla on helppoa koota tilastotietoja erilaisiin raportteihin ja yrityksen ympäristöselvitykseen.

Esimerkkejä asiakasportaalin sisällöstä:

  • Yksityiskohtaiset tilastot, yhdistettyinä tai laitos-/noutopaikkakohtaisina
  • Selkeät rahtikulut noudoista jätelajia kohti
  • Jätekoodit
  • Ilmoitusten numerot
  • Käsittelykoodit
  • Loppuselvitykset ja laskut (tilastot mukaan lukien)

Käyttäjätili

Eri henkilöille voidaan tarvittaessa määrittää eritasoiset käyttöoikeudet.

Jos haluat lisätietoa asiakasportaalista tai haluat oman käyttäjätilin, ota yhteyttä Stenan lähimpään toimipaikkaan.

  • Jaa tämä sivu