Liikkuva kuonanlajittelujärjestelmä

1280x400_kuona_CompQual80.jpg

Stenan mobiileissa lajittelulaitoksissa huolehditaan jäännöstuotteiden, kuten tuhkan ja kuonan, sekä saastuneen maan käsittelystä. Lajittelun avulla suuri osa materiaalista voidaan kierrättää, mikä usein myös tuottaa asiakkaalle tuloa.

KOKONAISVASTUU
Mobiili peruslaitteisto sisältää lajittelusta huolehtivan prosessilaitoksen sekä kuormaajia tulevien ja lähtevien jakeiden käsittelyyn. Stena Separator on Stenan omien teknikkojen suunnittelema järjestelmä. Palvelu on kehitetty jäännöstuotteista ja jätekäsittelystä keräämämme kattavan asiantuntemuksen pohjalta, ja järjestelmän avulla lajiteltavan materiaalin arvo voidaan optimoida.
SIIRRETTÄVÄ JA JOUSTAVA
Stena Separator on sähkö- ja dieselkäyttöinen laitteisto sekalaisten jäännöstuotteiden lajitteluun. Laitteisto on CE-merkitty. Se on myös suunniteltu erottelemaan jäännöstuotteita, joita on vaikea erottaa puhtaiksi jakeiksi. Siirrettävä laitteisto erottelee rauta- ja metalliosat mm. kuonasta, tuhkasta, maa-aineksista, lasista, puusta ja muovista. Erottelijaa voidaan käyttää monissa eri kohteissa, mm. lämpölaitoksissa, terästehtaissa, valimoissa, kaatopaikoilla ja romuttamoissa. Sitä voidaan käyttää myös saastuneen maa-aineksen lajitteluun maarakennusurakoissa.
KORKEA KIERRÄTYSASTE
Stena Separator nostaa kierrätysastetta ja parantaa asiakkaan mahdollisuuksia keskittyä täysin omaan varsinaiseen toimintaansa. Stena vastaa erotteluprosessista paikan päällä asiakkaan luona ja auttaa yksittäisten ja tilapäisten käsittelyjen lupahakemuksissa. Stena Separator vähentää kaatopaikkajätteiden määrää ja nostaa jätetuotteiden kierrätysastetta. Esimerkiksi polttolaitosjätteet voidaan jakaa kuonasoraan tienrakennusta varten ja metalleihin kierrätystä varten.

Jaa tämä sivu