STENA - MATERIAALIEN KIERRÄTYSYRITYS

Näemme jätteet tärkeänä resurssina. Kierrättämällä materiaaleja ja antamalla niiden jatkaa elämää teemme kierrätyksestä hyödyllistä ja kestävää toimintaa. Materiaalien kierrätys mahdollisimman tehokkaasti vähentää sekä yritysten että yhteiskunnan kustannuksia ja vähentää ilmastovaikutuksia. Materiaalien uusiokäytössä yhdistyvät kannattavuus ja ympäristöhyödyt. Keräämme joka vuosi paikallisilta asiakkailtamme suuria määriä käytöstä poistettua ja ylijäänyttä materiaalia. Jalostamme materiaalit uusiksi raaka-aineiksi ja myymme ne eri aloille kautta maailman. Näin paikallisista jäännösmateriaaleista tulee uusia globaaleja raaka-aineita, joista valmistetaan uusia tuotteita.