Muu toiminnasta aiheutuva jäte

Stenan asiantuntijat ja monet yksiköt auttavat asiakasta huolehtimaan orgaanisesta ja poltettavasta jätteestä sekä ylijääneestä puu- ja rakennusmateriaalista. Kun jätteet lajitellaan ja arvioidaan huolellisesti, ne voidaan nostaa jätehierarkiassa ylöspäin parempaan käyttöön. Tämä avaa mahdollisuuksia muuttaa kustannukset tuloiksi ja edistää kestävää kehitystä.

KEHITYSSUUNNAT'

  • Lajittelemattomien jätejakeiden kustannukset kasvavat.
  • Asiakkaat vaativat toimittajilta vastuullisuutta.
  • Kansalliset tavoitteet, entistä tiukempi lainsäädäntö ja kestävää kehitystä koskevat vaatimukset vaikuttavat orgaanisten jätteiden, kaatopaikkajätteiden sekä rakennus- ja purkujätteiden käsittelyyn.
  • Kaikkia materiaaleja koskevat laatuvaatimukset kasvavat kestävän, vakaan ja kannattavan kierrätyksen takaamiseksi.
  • Jaa tämä sivu