Privacy Information - Yksityisyydensuoja

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamus ovat ratkaisevan tärkeitä asioita Stena Metall -konsernille. Sen vuoksi meille on tärkeää, että tiedät meidän käsittelevän henkilötietojasi turvallisella tavalla EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Lisätietoa oikeuksistasi on jäljempänä. Voit myös lukea oikeuksistasi tarkemmin valvontaviranomaisen verkkosivuilta.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan yhdistää suoraan tai epäsuorasti elossa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat muun muassa henkilötunnus, nimi ja osoite. Myös henkilöitä esittävät valokuvat ja IP-osoitteet luokitellaan henkilötiedoiksi.

Y-tunnus on henkilötieto, mikäli on kyse yksityisestä elinkeinonharjoittajasta (toiminimi). Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ei kuitenkaan koske juridisia henkilöitä.

 

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

Stena Metall AB, Ruotsi, org.nr 556138-8371, tytäryhtiöineen toimii rekisterinpitäjänä ja vastaa lakien noudattamisesta tietojen käsittelyssä.

 

Milloin käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietoja luovutetaan ja haetaan ennen asiakassuhteen tai sopimuksen solmimista tai niiden solmimishetkellä tai muuten asiakassuhteen yhteydessä. Henkilötietoja saatetaan käsitellä myös yhteydenpidossa toimittajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Käsittelemme tietoja pääasiallisesti sopimusten solminnassa, hallinnassa ja solmittujen sopimusten noudattamisessa sekä voidaksemme täyttää lakisääteiset velvoitteemme.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, kun otat yhteyttä tukeemme, vierailet verkkosivuillamme tai järjestämässämme tapahtumassa tai olet muulla tavoin yhteydessä meihin.

 

Mitä henkilötietojasi käsittelemme?

Keräämme ja käsittelemme sinusta esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja tunnistenumero, esimerkiksi henkilötunnus tai y-tunnus
 • Yhteystiedot, esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja s-posti
 • Asiakasnumero
 • Maksutiedot
 • Ostojasi koskevat tiedot
 • IP-osoite ja tietoa Stena Metallin verkkosivuston käytöstäsi
 • Tietoa siitä, mistä tuotteistamme tai tarjouksistamme olet ollut kiinnostunut, miten reagoit uutiskirjeisiimme ja mihin tapahtumiimme olet ilmoittautunut.

 

Miksi käsittelemme sinua koskevia tietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi eri tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa tarkoituksenamme:

 • suorittaa asiakkuuteesi liittyviä velvoitteitamme, kuten käsitellä ostoja ja laskutusta sekä tarjota tukea.
 • ylläpitää asiakassuhdetta ja toimittaa tuotteitamme ja palvelujamme.
 • mahdollistaa yleinen asiakassuhteen hoito ja asiakaspalvelu, kuten kysymyksiin vastaaminen ja virheellisten tietojen oikaiseminen.
 • antaa tietoa ja kohdistaa markkinointiamme postitse, s-postitse, tekstiviestitse ja puhelimitse.
 • antaa sinulle tärkeää tietoa ja mukautettuja tarjouksia uutiskirjeissä ja verkossa.
 • parantaa asiakastarjontaamme esimerkiksi kehittämällä palveluja, tuotteita ja toimintoja.
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, esimerkiksi kirjanpitolakeja.

 

Minkä oikeudellisen perustan pohjalta käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi tiettyyn lainsäädäntöön pohjautuen. Näitä perusteita kuvataan tarkemmin tässä kappaleessa.

Käsittelemme henkilötietojasi muun muassa, jotta voimme noudattaa kanssasi solmimaamme asiakassopimusta ja hoitaa esimerkiksi tilauksia ja ostoja sekä laskuttaa sinua.

Tietyissä tapauksissa meillä voi olla oikeudellinen velvoite käsitellä henkilötietojasi. Tämä koskee esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä kirjanpitolain määräysten noudattamiseksi. Säilytämme kuitenkin vain tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.

Osa suorittamastamme henkilötietojen käsittelystä perustuu niin kutsuttuun edunvertailuun. Tämä koskee esimerkiksi tietojenkäsittelyä, jotta voimme lähettää sinulle tuotteitamme ja palvelujamme koskevia tarjouksia. Emme käsittele tätä varten arkaluontoisia henkilötietoja emmekä käsittele tietoja profilointitarkoituksissa edunvertailun pohjalta.

Voimme käsitellä henkilötietojasi nimenomaisen suostumuksesi perusteella. Voit aina peruuttaa tämän suostumuksesi.  Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä meihin tällä sivulla olevien yhteystietojen kautta.

 

Miten kauan säilytämme sinua koskevia tietoja?

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista niiden tarkoitusten kannalta, jotka on mainittu näissä yksityisyydensuojaa koskevissa tiedoissa. Voimme säilyttää tietoja kauemmin, mikäli niitä tarvitaan lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai oikeudellisten etujemme valvomiseksi.

 

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Voimme luovuttaa tietojasi kolmannelle osapuolelle, kuten Stenan konserniyhtiöille, muille yhteistyökumppaneille ja toimittajille. Voimme luovuttaa tietojasi myös osoitepäivityspalveluja tarjoaville yrityksille varmistaaksemme, että meillä on ajantasaiset osoitetietosi.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös, mikäli se on välttämätöntä voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi, oikeudellisten etujemme turvaamiseksi ja turvallisuus- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi.

Voimme siirtää henkilötietojasi EU-/Eta-alueen ulkopuoliseen maahan, mikäli jokin Stena Metallin toimittajista tai yhteistyökumppaneista on kyseisessä maassa. Jos henkilötietoja siirretään johonkin EU-/Eta-alueen ulkopuoliseen maahan, noudatamme turvatoimia varmistaaksemme, että henkilötiedot pysyvät suojattuina. Lisäksi noudatamme tarvittavia toimenpiteitä, jotta henkilötietojen siirto EU-/Eta-alueen ulkopuolisiin maihin tehdään laillisesti.

Emme myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, mikäli et ole antanut suostumustasi siihen.

 

Miten tietojasi suojataan?

Voit aina tuntea olosi turvalliseksi antaessasi henkilötietojasi meille. Olemme ottaneet käyttöön tarvittavat tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi sekä niiden lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 

 

Omat oikeutesi

Stena Metall vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Pyynnöstäsi tai omasta aloitteestamme oikaisemme, muutamme nimettömiksi, poistamme tai täydennämme tietoja, jotka havaitaan virheellisiksi, puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi.

Sinulla on oikeus vaatia:

 1. pääsyä omiin henkilötietoihisi. Sinulla on siis oikeus pyytää rekisteriotetta siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada kopio käsiteltävistä henkilötiedoista. Sinulla on oikeus saada rekisteriote siitä, mitä henkilötietoja sinusta on rekisteröity, niiden käsittelyn tarkoituksesta ja kenelle tietoja on luovutettu tai aiotaan luovuttaa. Sinulla on myös oikeus saada rekisteriotteen avulla tietoa siitä, mistä henkilötiedot on noudettu, mikäli niitä ei ole saatu sinulta, automaattisen päätöksenteon (mukaan lukien profilointi) esiintymisestä sekä tietojen arvioidusta tulevasta säilytysajasta tai tämän ajan määrittämiseen käytettävistä kriteereistä. Rekisteriotteen avulla sinulla on myös oikeus saada tietoa muista tässä kohdassa mainituista oikeuksistasi.
 2. henkilötietojesi oikaisemista. Pyynnöstäsi korjaamme mahdollisimman nopeasti sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset käsittelemämme tiedot.
 3. henkilötietojesi poistamista. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, mikäli niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin. Esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädäntö saattaa kuitenkin sisältää vaatimuksia, joiden mukaan emme voi poistaa henkilötietojasi välittömästi. Siinä tapauksessa lopetamme käsittelyn, jota tehdään muussa tarkoituksessa kuin lain noudattamiseksi.
 4. henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä tarkoittaa henkilötietojesi merkitsemistä niin, että niitä saa käyttää ainoastaan tiettyihin rajoitettuihin tarkoituksiin.

Sinulla on oikeus henkilötietojesi siirtoon. Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Sinulla on oikeus olla hyväksymättä edunvertailun pohjalta tehtävää henkilötietojen käsittelyä. Jos vastustat tällaista käsittelyä, jatkamme käsittelyä ainoastaan, mikäli siihen on oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät omat etusi.

Jos et halua, että henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa, sinulla on aina oikeus vastustaa sellaista käsittelyä lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen privacy@stenarecycling.fi tai ottamalla yhteyttä meihin muilla tavoin sivun alareunassa mainitun mukaisesti. Kun olemme saaneet ilmoituksesi siitä, ettet hyväksy tietojesi käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksissa.

Sinulla on oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

Cookies - Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Lisätietoa evästeiden käytöstä on täällä.

 

Tietosuojaperiaatteiden muuttaminen

Pidätämme oikeuden päivittää tai muuttaa tätä tiedotustekstiä tarvittaessa. Yksityisyydensuojaa käsittelevän tekstin viimeisimmän version tulee kuitenkin aina olla saatavilla verkkosivuillamme.

 

Nämä tiedot ovat voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien.

Jaa tämä sivu