Turvallisuus

1280x400_Turvallisuus.jpg

Turvallisuus on kaikessa toiminnassamme ensisijalla. Teemme jatkuvasti pitkäjänteistä työtä turvallisuuden parantamiseksi.

KAIKKIEN TOIMINTA VAIKUTTAA TURVALLISUUTEEN

Käsittelemme vuosittain kolme miljoonaa tonnia erilaisia materiaaleja ja jätteitä, mikä vaatii paljon turvallisuudelta – niin omissa laitoksissamme kuin asiakkaidemme luona. Riskien hallinta parhaalla mahdollisella tavalla on keskeinen osa toimintaamme.

Onnettomuus ei tapahdu, vaan se aiheutetaan. Näin ollen kaikki onnettomuudet voidaan välttää riskianalyysilla, ehkäisevillä toimenpiteillä ja siten, että jokainen työntekijä toimii riskit huomioon ottavalla ja turvallisella tavalla kaikissa tilanteissa. Tähän perustuu visiomme ”tapaturmattomasta Stena Recyclingista”, joka on järjestelmällisen turvallisuustyömme perusta.

Stena Recycling Oy kuuluu myös Nolla tapaturmaa –foorumiin, ja on siten sitoutunut korkean turvallisuutason tavoitteluun ja nolla tapaturmaa –ajattelutavan juurruttamiseen sekä omassa että asiakastyössään.

Stena Recycling Oy:n noudattamat periaatteet

Stena Recycling Oy:n liiketoiminnan keskeiset arvot ovat yhteistyön helppous, luotettavuus ja jatkuva kehitys.

  • Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti asiakas-, henkilöstö- ja liiketoimintaprosessejamme.
  • Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää yrityksen ja asiakkaittemme ympäristökuormitusta.
  • Laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset sekä poikkeamat tunnistetaan ja raportoidaan ja poikkeamien uusiutuminen estetään. Kaikki laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpoikkeamat voidaan välttää.
  • Jokainen työntekijämme vastaa turvallisuudesta oman toimintansa osalta ja toimii esimerkkinä muille.
  • Noudatamme toiminnassamme lakeja, määräyksiä ja ohjeita.
  • Yhteydenpitomme viranomaisiin on avointa ja luottamuksellista.
  • Tiedottamisessa olemme avoimia, täsmällisiä ja nopeita.
  • Edellytämme yhteistyö- ja sopimuskumppaneidemme sitoutuvan liiketoimintamme keskeisiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiimme.

TIEDON AVULLA PAREMPAA JÄTEHUOLTOA

Ratkaisumme sisältävät monia turvallisuutta parantavia palveluja asiakkaille. Turvallisuusneuvonta, vaarallisiin aineisiin ja vaarallisiin jätteisiin liittyvät koulutukset, ympäristökoulutukset ja muut neuvontapalvelut edistävät asiakkaidemme turvallisuustyötä.

Jaa tämä sivu