Turvallisuus

Turvallisuus on kaikessa toiminnassamme ensisijalla. Teemme jatkuvasti pitkäjänteistä työtä turvallisuuden parantamiseksi.

KAIKKIEN TOIMINTA VAIKUTTAA TURVALLISUUTEEN

Käsittelemme vuosittain kolme miljoonaa tonnia erilaisia materiaaleja ja jätteitä, mikä vaatii paljon turvallisuudelta – niin omissa laitoksissamme kuin asiakkaidemme luona. Riskien hallinta parhaalla mahdollisella tavalla on keskeinen osa toimintaamme.

Onnettomuus ei tapahdu, vaan se aiheutetaan. Näin ollen kaikki onnettomuudet voidaan välttää riskianalyysilla, ehkäisevillä toimenpiteillä ja siten, että jokainen työntekijä toimii riskit huomioon ottavalla ja turvallisella tavalla kaikissa tilanteissa. Tähän perustuu visiomme ”tapaturmattomasta Stena Recyclingista”, joka on järjestelmällisen turvallisuustyömme perusta.

Stena Recycling Oy kuuluu myös Nolla tapaturmaa –foorumiin, ja on siten sitoutunut korkean turvallisuutason tavoitteluun ja nolla tapaturmaa –ajattelutavan juurruttamiseen sekä omassa että asiakastyössään.

Stena Recycling Oy:n noudattamat turvallisuusperiaatteet

 • Turvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat olennainen osa liiketoimintaamme ja eduksi sille.
 • Kaikki turvallisuus- ja ympäristöpoikkeamat voidaan välttää.
 • Jokainen työntekijämme vastaa turvallisuudesta oman toimintansa osalta ja toimii esimerkkinä muille.
 • Toimintamme haitalliset turvallisuus- ja ympäristövaikutukset sekä poikkeamat ja vaaratilanteet tunnistetaan, raportoidaan ja niiden uusiutuminen estetään.
 • Käytämme turvallista, ympäristömyönteistä ja taloudellisesti järkevää teknologiaa.
 • Noudatamme toiminnassamme lakeja ja määräyksiä.
 • Yhteydenpitomme viranomaisiin on avointa ja luottamuksellista.
 • Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti turvallisuus- ja ympäristötoimintaamme.
 • Tiedottamisessa olemme avoimia, täsmällisiä ja nopeita.
 • Edellytämme yhteistyö- ja sopimuskumppaneidemme sitoutuvan näihin periaatteisiin.

TIEDON AVULLA PAREMPAA JÄTEHUOLTOA

Ratkaisumme sisältävät monia turvallisuutta parantavia palveluja asiakkaille. Turvallisuusneuvonta, vaarallisiin aineisiin ja vaarallisiin jätteisiin liittyvät koulutukset, ympäristökoulutukset ja muut neuvontapalvelut edistävät asiakkaidemme turvallisuustyötä.

 • Jaa tämä sivu