vastuullisuus Stenalla

1280x400Kestävä_CompQual80.jpg

Stena Recycling jalostaa materiaaleja ja toimittaa uusia raaka-aineita teollisuudelle kaikkialla maailmassa. Vastuullisuus on olennainen osa liiketoimintaamme. Toimintamme perustuu Stenan arvoihin, eettisiin toimintaohjeisiin sekä vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa.

Yhteistyö päättäjien, yhteiskunnan, tiedemaailman ja yksityisen sektorin välillä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan saavuttaa YK:n 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta, COP21-konferenssissa hyväksytyt ilmastotavoitteet ja EU:n visio kiertotaloudesta. Tässä Stena Recyclingilla on tärkeä rooli, koska yhtiöllämme on vankka asiantuntemus kierrätysmateriaaleista, jätteiden minimoinnista, kierrätystä helpottavasta tuotesuunnittelusta, modernista jätehuollosta, investoinneista uuteen tekniikkaan sekä tutkimuksesta ja kehityksestä. Yhdessä toimimalla voimme vaikuttaa ja tehdä liiketoiminnasta kestävää. 

Useat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet korostavat kierrätysastetta nostavaa kierrätystä, vaarallisten jätteiden turvallista käsittelyä ja myrkkyjen poistamista kiertokulusta. 

HUOMIO vastuullisusTYÖHÖN

Vastuullisuustyötämme ohjaavat sidosryhmiemme tärkeinä pitämät asiat. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden, työntekijöiden, toimittajien, viranomaisten sekä toimintaympäristömme naapuruston kanssa. Samalla seuraamme maailmanlaajuisten foorumien tapahtumia, jotka vaikuttavat asiakkaisiimme ja alaamme.

Stena Recyclingin vastuullisuustyön painopistealueet ovat:

arvon luominen

Asiakastyytyväisyys
Tutkimus ja kehitys
Liiketoiminnan kannattavuus
Yhteistyökumppanuudet innovatiivisiin ratkaisuihin
Investoinnit lisäarvon tuottamiseen

resurssitehokkuus

Toiminnan ja prosessien tehokkuus
Kierrätys ja materialien hyötykäyttö
Energiankulutus ja päästöt
Materiaalien loppusijoitus
Kuljetukset

ihmiset ja kulttuuri

Työterveys ja turvallisuus
Henkilöstötyytyväisyys
Osaamisen kehittäminen
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Henkilöstön vuorovaikutus

vastuullinen yhteistyö

Viestinnän avoimuus
Aktiivinen vuoropuhelu
Vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju
Sopimusten ja lakien noudattaminen
Code of Conduct
Tehokas ja läpinäkyvä hallinto

Käy lukemassa vastuullisuustyöstämme ja toiminnastamme lisää Stena Metall -konsernin kokoamasta raportista:

ANNUAL REVIEW AND SUSTAINABILITY REPORT 2021/2022

HAGAINITIATIVET-ILMASTOHANKE

Stena Recycling on yksi Hagainitiativet-ilmastonhankkeen perustajista. Yritysverkoston tavoitteena on osoittaa, että kunnianhimoiset ilmastostrategiat tarjoavat liiketoiminnallisia etuja ja parantavat kannattavuutta. Kaikki jäsenyritykset ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jäsenet julkaisevat joka vuosi yhteisen ilmastoraportin , jossa kerrotaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä suunnitelluista tavoitteista ja toimenpiteistä.

LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI

Eettiset toimintaohjeemme opastavat miten Stenan tulee harjoittaa liiketoimintaa suhteissamme työntekijöihin, asiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Ohjeet määrittävät käsityksemme ihmisoikeuksista, vastuullisesta kaupankäynnistä ja ympäristön huomioimisesta.

TULE MUKAAN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN

Vaikka olemme edistyneet kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, tehtävää on vielä paljon. Olemme aina kiinnostuneita uusista yhteistyöhankkeista, jotka vievät kehitystä eteenpäin. Tämä tehtävä ei lopu koskaan.

Jaa tämä sivu

Stena Recycling on kuin maanpäällinen kaivos. Kun muut näkevät vain jätteitä ja ongelmia, me näemme arvokkaita materiaaleja ja mahdollisuuksia, joita voimme kehittää edelleen yhdessä asiakkaidemme kanssa.
CECILIA VÅG, KESTÄVÄN KEHITYKSEN JOHTAJA, STENA RECYCLING AB